FAQ

Algemene vragen
Is ToeslagenPortal onderdeel van de Belastingdienst?

Nee, ToeslagenPortal is geen onderdeel van de Belastingdienst. ToeslagenPortal treedt enkel op als controleur en intermediair voor uw aanvragen.

Rekeningnummer doorgeven of wijzigen

Download hier het formulier om je rekeningnummer voor het eerst door te geven aan de belastingdienst indien deze nog niet bekend is bij de belastingdienst. Ook kunt u via het formulier uw rekeningnummer wijzigen.

 • Open het formulier en vul deze in op uw computer
 • Print het formulier en onderteken het
 • Stuur het formulier op naar het adres dat vermeld wordt in het formulier
Uitbetaling alle toeslagen

Op welke data ontvang ik mijn zorgtoeslag?

 • januari: 20 december 2019
 • februari: 20 januari 2020
 • maart: 20 februari 2020
 • april: 20 maart 2020
 • mei: 20 april 2020
 • juni: 20 mei 2020
 • juli: 22 juni 2020
 • augustus: 20 juli 2020
 • september: 20 augustus 2020
 • oktober: 21 september 2020
 • november: 20 oktober 2020
 • december: 20 november 2020
Wat kost het aanvragen, wijzigen of stopzetten van mijn toeslag?

Zodra u via onze gratis berekening gebruik heeft gemaakt en u besluit de gegevens naar ons door te sturen door de aanvraag af te ronden dan zal een van onze medewerkers zich buigen over de door u aangeleverde gegevens, om ze na te lopen en daaropvolgend zo optimaal mogelijk voor u in te dienen bij de Belastingdienst. Als een van onze medewerkers vragen of adviezen heeft voor u, is het mogelijk dat er contact met u opgenomen wordt. Voor deze toegevoegde waarde betaalt u eenmalig EUR 58,00.

Zorgtoeslag vragen
Ik heb alleen een AOW en ik ben verplicht verzekerd in Nederland voor de ziektekosten, kom ik dan in aanmerking voor zorgtoeslag?

Ontvangt u alleen AOW en bent u verplicht verzekerd in Nederland voor de ziektekosten dan komt u in aanmerking voor de volledige zorgtoeslag. Ontvangen uw toeslagpartner en u allebei alleen AOW dan ontvangen jullie samen de volledige zorgtoeslag. Uw vermogen moet ook binnen Nederland blijven uiteraard.

Ik heb een uitkering, heb ik dan nog recht op zorgtoeslag?

U hebt bijna altijd recht op zorgtoeslag als u een wajong of bijstandsuitkering ontvangt. Als u werkt naast uw uitkering moet u daarvan het loon meerekenen in de berekening van uw belastbaar jaarinkomen en kan uw zorgtoeslag lager zijn dan u dacht.

Ik begin net met werken heeft dit invloed op mijn zorgtoeslag?

Zorgtoeslag wordt berekend op basis van uw inkomen en wanneer u gaat werken wordt uw inkomen voor het eerst anders. Dus als u gaat berekenen hoeveel zorgtoeslag u kunt ontvangen moet u uw volledig geschatte inkomen meenemen in de berekening en rekening houden met eventuele veranderingen.

Als ik zorgtoeslag wil aanvragen moet ik dan ook het inkomen van mijn ouders invullen?

Als u zorgtoeslag wilt aanvragen is alleen uw inkomen belangrijk. Wat uw ouders hun inkomen zijn speelt hierin geen rol. Het maakt ook niet uit als uw ouders uw zorgverzekering betalen ook dan heeft u nog recht op zorgtoeslag. De zorgtoeslag kan alleen naar u overgemaakt worden en niet op een ander rekeningnummer.

Welke eisen worden er gesteld aan mijn vermogen?

Om te weten of u zorgtoeslag kunt ontvangen moeten wij kijken naar een aantal eisen. Er wordt onder andere gekeken naar uw vermogen. Als u alleenstaand bent mag uw box 3 vermogen niet hoger dan € 114.776,- zijn. Met een toeslagpartner mag het gezamenlijk box 3 vermogen niet hoger dan € 145.136,- zijn. Op 1 januari 2020 wordt uw vermogen gemeten. Als u op dat moment te veel vermogen hebt dan heeft u in 2020 geen recht op zorgtoeslag. Ook niet als u in 2020 toch onder de grens komt. U kunt dan op 1 januari 2021 weer opnieuw uw zorgtoeslag aanvragen als u op dat moment wel onder de grens zit.

 • Alleenstaand €114.776,-
 • Samen met toeslagpartner €145.136,-
Heb ik recht op zorgtoeslag met mijn inkomen?

De snelste manier om er achter te komen of u recht hebt op zorgtoeslag met uw inkomen is om de berekening in te vullen met uw juiste gegevens. De zorgtoeslag wordt berekend door naar het belastbaar jaarinkomen te kijken. Het bruto inkomen en vakantiegeld en eventuele andere toeslagen zoals reiskostenvergoeding etc.

Wanneer ben ik een toeslagpartner met iemand?

U bent een toeslagpartner met iemand als u:

 • getrouwd bent
 • een geregistreerd partnerschap hebt
 • een samenlevingscontract hebt
 • een kind hebt gekregen
Heb ik recht op zorgtoeslag?

Om te weten of u recht hebt op zorgtoeslag kijken wij naar een aantal dingen. Wij kijken naar uw woonsituatie, bruto belastbaar jaarinkomen, of u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt.

Hoeveel zorgtoeslag kan ik krijgen?

Hoeveel zorgtoeslag u krijgt hangt af van uw inkomen of – indien u een toeslagpartner heeft – het gezamenlijke inkomen van uw toeslagpartner en u. Zodra u het stappenplan heeft ingevuld krijgt u na stap 3 direct te zien hoeveel geld u per maand terugkrijgt van de belastingdienst.

Huurtoeslag vragen
Kan ik huurtoeslag met terugwerkende kracht aanvragen?

Het huurtoeslag voor het jaar 2019 kunt u tot 1 september 2020 met terugwerkende kracht aanvragen. Na 1 september 2020 is het alleen nog mogelijk om met terugwerkende kracht aan te vragen indien u uitstel hebt ontvangen voor belastingaangifte.

Hoe weet ik of ik in aanmerking kom met mijn woonsituatie?

Om huurtoeslag aan te vragen en te ontvangen dient u uw woonsituatie aan bepaalde eisen te voldoen. Indien u één van de volgende woontype woont , kan u in aanmerking komen voor huurtoeslag:

U huurt een zelfstandige woonruimte. Hierbij hebt u een eigen toegangsdeur die op slot kan, een woon/slaapkamer, een keuken en een toilet, zoals een eengezinswoning of galerijflat. Niet alle zelfstandige woonruimtes hebben recht op huurtoeslag, zoals een recreatiewoning en woonboot, ondanks dat dit een zelfstandige woonruimte betreft.

U huurt een deel van een woning, bijvoorbeeld een verdieping. Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag dient u een eigen toegangsdeur te hebben die op slot kan, een woon/slaapkamer, een keuken en een toilet, zoals bij een zelfstandige woonruimte. Daarnaast dienen de toegangsdeuren, van uw etage, op slot te kunnen van binnen en van buiten.

U huurt een woning die gedeeld is met één huisnummer. Hierbij is er sprake van meerdere woonruimtes. U kunt dan huurtoeslag aanvragen voor uw eigen woonruimte. Indien het onbekend is dat het om een gesplitste woning gaat, wordt de gehele woning meegerekend.

U woont in een woonwagen. Hierbij woont u in een zelfstandige woonruimte, die in zijn geheel of gedeeltelijk verplaatst kan worden. Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag mag de woonwagen geen eigen aandrijving hebben en dient op een erkende standplaats te staan. Bij uw gemeente kunt u navraag doen of de woonwagen op een erkende standplaats staat. De huur van een woonwagen is het totale huurbedrag, dus de kale huur van de woonwagen inclusief de huur van de standplaats.

U huurt een waterwoning. Een waterwoning is geen woonboot, voor een woonboot kunt u geen huurtoeslag aanvragen. Een waterwoning geldt als zelfstandige woonruimte waarvoor u huurtoeslag kunt aanvragen als de waterwoning vast zit aan de bodem met palen. Als de waterwoning niet meebeweegt met het water. En als de opgang naar uw waterwoning, tussen wal en de waterwoning , een vaste verbinding hebt.

U huurt geen zelfstandige woonruimte. In de volgende twee situaties kunt u toch huurtoeslag aanvragen. Indien u een studentencomplex woont, indien de woning voor 1 juli 1997 aangewezen is voor huurtoeslag, dit dient u bij uw verhuurder na te vragen. Of indien u begeleid of in een groepswoning voor ouderen woont. Indien de woning is aangewezen voor huurtoeslag kunt u in aanmerking komen, dit dient u bij uw verhuurder, uw zorginstelling of vereniging van ouderen na te vragen.

Kom ik in aanmerking voor huurtoeslag als ik nog geen 18 jaar ben?

Huurtoeslag kunt u aanvragen als u 18 jaar of ouder bent. Indien u de leeftijd van 18 jaar nog niet hebt bereikt kunt u het alleen aanvragen indien uw beiden ouders zijn overleden of indien u een kind hebt gekregen.

Wanneer is iemand een medebewoner?

Een medebewoner maakt deel uit van uw huishouden, deze persoon staat ingeschreven op hetzelfde adres bij de gemeente. Denk aan uw kind, uw ouder of iemand anders. Een medebewoner telt met het inkomen mee aan de bijdrage van uw huurtoeslag. Indien een medebewoner langer dan 1 jaar buitenshuis verblijft, denk aan detentie of wegens een medische reden, maar staat die persoon wel ingeschreven op uw woonadres. Dan telt die persoon niet mee voor de huurtoeslag. Deze bijzondere situatie dient u zelf door te geven. Indien u zelf huurtoeslag ontvangt en gedetineerd bent dient u zelf de huurtoeslag stop te zetten. Uw toeslagpartner of medebewoner kan dan zelf de huurtoeslag aanvragen.

Wanneer heb ik een toeslagpartner?

U hebt een toeslagpartner als u:

 • getrouwd bent
 • een geregistreerd partnerschap hebt
 • een samenlevingscontract hebt
 • samen een kind hebt gekregen
Kan ik als AOW’er huurtoeslag ontvangen?

Vanaf het jaar dat u de AOW leeftijd bereikt hebt, hebt u recht op huurtoeslag, dit gaat per 1 januari in. De AOW leeftijd verandert jaarlijks per 1 januari. Voor 2020 is het volgende van toepassing, uw geboortedatum is na 31 augustus 1953 tot 1 september 1954 met 66+4 maanden gaat uw AOW uitkering in. Hebt u zelf de AOW leeftijd nog niet bereikt maar uw toeslagpartner / medebewoner wel vanaf 1 januari, dan komt u in aanmerking voor huurtoeslag. Er wordt gekeken naar het gehele huishouden en de samenstelling hiervan.

Wat is de vermogensgrens?

Als alleenstaande mag u in 2020 maximaal € 30. 846 aan vermogen hebben om in aanmerking te komen voor huurtoeslag. Hebt u een toeslagpartner, dan mag u samen maximaal € 61.692 aan vermogen hebben. Medebewoners mogen ook niet meer dan € 30.846 hebben. Thuiswonende kinderen jonger dan 18 jaar worden ook meegeteld bij het vermogen. Indien u teveel vermogen hebt op 1 januari van het jaar waarover u de toeslag aanvraagt, dan hebt u het gehele jaar geen recht op huurtoeslag.

Welke servicekosten worden meegerekend?

De servicekosten worden maandelijks samen met de huur betaald, deze staan meestal vermeld in uw huurcontract. De volgende servicekosten één of meer worden meegerekend;

 • schoonmaakkosten van gemeenschappelijke ruimten
 • energiekosten voor gemeenschappelijke ruimten
 • huismeesterkosten
 • dienst- en recreatieruimten kosten

Per servicekosten onderdeel wordt er maximaal € 12 bij de kale huur opgeteld, ook indien het betaalde bedrag hoger is. In totaal kunt u maximaal € 48 aan servicekosten meerekenen.

Wat is de huurgrens?

De huur die u betaalt in 2020 mag niet hoger zijn dan € 737,14. Indien alle bewoners van het huishouden jonger dan 23 jaar zijn, mag de huur niet hoger dan €432,51 zijn. Behalve als u een kind hebt, die bij u woonachtig is, mag de huur niet hoger dan € 737,14 zijn. In de huurgrens zit de kale huur en eventuele servicekosten in. De bedragen van uw huur en servicekosten kunt u meestal terugvinden in uw huurcontract.

Welk inkomen telt mee?

Het inkomen van uw toeslagpartner of medebewoner telt mee voor uw berekening. Thuiswonende kinderen met inkomen of onderhuurders tellen niet mee. Door de proefberekening te maken kunt u uw toeslag berekenen, wij adviseren u om de tool naar waarheid in te vullen.